Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
By den tdrükkftif Dezes, zyn de navolgende
Werken Gedrukt of te Bekomen :
Bçnapàrte a!s Mensch , Burger , Krygsman en
R^çnt befchouwd. . . . f i w o
Biufekamf).., ïluklceh uit de Natuurlyke Gefchie-
denis, met_ gec. pl. . . . i - 2 "
Belnngryke Verhalen uit de algemene Gefchieden. : - 15
F. Ii. Cordes, Vermischte Schriften über die For-
tification und Verfchnnzungskunst, m. k. . ^ i « 5
DSrfng's, Vertalings Proeven voor meer gevor-
derd'e leerlingen in de Latynfche taalj door
Prof. Bosfcha. . . , . . i - 5
Dietrich , Huishoudkundige Verhandéfirig over de
Moeskruiden en Veldvruchten enz., om die voor
bederven , bevrièzen of verrotten te bewaren. 1-2
Diftionary (the new Pocket) of the German and
Englisch and Englis-ch and German languages. 4-16
DiftionnaÏTe do ia langue Française et Allemand
et Allemand Française. . • . 4 - i5'
Elife of de'Vrouw zo als zy behoorde te zijn,
met vier platen. . . . . 2-16
Ebert, Merkwaardigheden van Natuur en Kunst, i - 2,
D.e kleene Fredérik iri het gróote Ryk der Na-
tuur, met gcc. pl. . . . I - 10
Frevillc, Levensbefchryvingen van beroemde
Hdnâen, met pl. . . . i - c
Funke , Handboek voor Jonge Dogters uit den
Burgerlland", of. aatlwyzing tot die Schoolfche
zo wel als Huishoudlykc Kundigheden en Be-
kwaamheden, welke haar, als fileisje. Echt-
genote en Huismoeder, betamen en verfieren. i • jo:
Grosfc, Technologifche Wandelingen, of Ge-
■ fprekken van een Vader met zyne Kinderen ,
' over de voornaamfte uitvindingen, 2 delen. i - ï6
Gevallen van Jjleenen Jan , berchreven door
'kleeiien Hein, met pl. . . : - i2,.
Gezangen op het Paasch- Pînxtcr- en llemelvahrts-
feest, op vier (lenimen. . . . : - 12.
Geheime papieren en bekeildtenis der Gravin van
Lichtenau. . . . . : - , 9
Gallery der Menfchen. Een Leesboek voor de
meergevorderde Jeugd, met gec. pl. 2 delen. 4-16
Gallerie des Figures, pour connaître les objets
«"de la nature et de arts, avec 151 fig. . 4 - 16
IF. Goede, Katechismus der Natuurlyke Histo-
rie, Ifte Deel , met gec. pl. in carton; 2-10
Henriette of de Vrouw zo als zy zyn kan , met
eene pl. ' . ^ • .3-16
Hehnufh, Natuilrleere voor Minkundigen , ter
beftryding van 't Bygelodf, met een« pl. 2-16