Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
144 .: A F B E E'L D I N G
ook in zyn woonvertrek. Geene overvloedige, en
zyn vermogen te boven gaande pracht, fchitteit al-
jdaar; maar al zyn huisraad is van eene fierlyke en
bevallige gedaante, en hy heeft het met fmaak ge-
rangfchikt. Steeds wordt het rein gehouden. De wan-
den gelyken niet aan die van eöne keuken, en de vloer
niet aan eene morfige ftraat. Alles heeft zyne behoor-
lyke plaats. En heeft hy eenmaal, by voorbeeld, by
een bezoek, eene tafel, of een ftoel, tnoeten ver-
fchuiven, zoo neemt dezelve echter; naderhand tetr
ftond de óüde plaats weer in. Zyne boeken zet hy,
wanneer hy dezelven niet meer gebruikt ,■ wederom
in de kaè. En zyn gefchryf ftuit hy iji den lesfenaar.
.Daarom liggen er, op geene tafels en ftoelen, papie^
ren en boeken in het rond. En nog minder vindt men
aldaai' kleederen of linnen.' Het moet een iegelyk, in
-de heldere nette kamer, by den vTiendlyken waard/,
,wè1 bevallen , daar hy elk beleefd en gedienstig ont-
vangt , en zelfs dan, door geene koelheid en ftilte,
te rug ftoot en beleedigt, als het bezoek niet juist op
•den gelegenften tyd gedaan werd.
Zyn gang kondigt den deftigen mari aan. Een ze-
kere ernst heerscht altyd op zyn gelaat, maar wordt,
door eene innemende vriendlykheid , verzacht en. op-
gehelderd , zoo haast hy iemand groet of met iemand
fpreekt. Hy loopt met geen gemaakten tiippelenden
tred, dwingt zich niet, om de voeten regt buiten-
waait te zetten, en ftapt niet met den trotfchen zwier
van eenen Spanjaard daar henen. Snel, en regt uit,
gaat hy zynen gang; zonder intusfchen het hoofd zoo
voomit te fteken , en zich zoo te overylen , dat hy
niet zie., wat er in den weg ftaat, en dat hy tegen
elk , die hem ontmeet, aanloope. Hy kykt niet o-
. veral rond, om gelegenheid tot het maken van een
kompliment te vinden , of om het een ander als af te
dwingen. Maar hy groet echter iederen bekenden ,
wien hy in het oog krygt; en die zulk eene beleefd-
heid