Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
en O N V E R S C IM L L:1 G E. 13?
'ky midden op de markt fril, koópf van de groenvvy»
ven eenig ooft, cn eet het op , terwyl hy een ver-
trouwlyk gefprek met haar houdt, ipreekt men met
hem daarover, en brengt men hem onder het oog,
dat zoodanig iets hem niet wel voegt; dan roept hy:
ei ! ik zeg er niets van , wat anderen ook doen
mogen: men Jfore my dan ook niet, in myne
rust en gemaklykheid.
Ook hy is in zyne kindschheid bedorven, door dien
men hem te veel zynen wil liet. Om zich, derhalve,
van die verkeerdheid te wachten, welke ons rot mee.
nig bedrj'f gansch ongefchikt, voor de genoegens der
vriendfchap" onvatbaar , een -verftoorder van meenig
onfchuldig vermaak , onverfcliillig voor het oordeel
van anderen, en eindelyk zclfs onverfchillig voor eer
en fchande , maakt, zoo gewenne men zich vroeg-
tydig tot opoffenng van zyn gemak , al is het zelve
tnders ook nog zoo geoorloofd.
XXVII.
AFBEELDING van een WELLEVEND MAN,
D,
'oor verfcheidene voorbeelden van verkeerdheden
en zonden tegen de welvoeglykheid, en voorfchriften
van wellevendheid , door het algemeene gelach , en
de algemeene verachting, die de gevolgen daarvan
waren ; door de overweging , dat welgemanierdheid,
in onze dagen, volftrekt noodig is voor elk, die
voordkomen wil, en door meenige eigene onaangena-
me ondervinding , opmerkzaam gemaakt, belloot
Ariston, om al zyne kragten in te fpannen, ten
einde , ook in dit opzigt, niet te kort te fchieten.
Als zoon vw een dorpspredikant had hy, tot dus
. v<ïr.