Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
E N ONVER S C H I L L I G E. 137
op het zachtfte lût te drukken. Moet hy zich, in-
tusfchen, toch eenmaal ordelyk aankleeden, dan le-
vert hy doorgaands eene zonderlinge vertooning op.
•Het eene ftuk van zyne klceding is nog zoo, als,
misfchien voor den of twintig jaren, in de mode was;
terwyl het andere naar den nieuwften fmaak is. Zyne
keus daaromtrent wordt, enkel door zyne gemaklyk-
heid, beftuurd. Gemeenlyk draagt hy z\me kleede-
ren ook zoo lang, tot dat zy geheel verfleten, en
zelfs gansch en al opgefcheurd,- en-bevlekt zyn, ora
dat oude kleederen eerst regt gemaklyk zitten.
Als hy arbeidt, moeten «r eenige..geflopte pypen
op tafel gereed liggen , en moet er eeiT kopje koity
aan zyne zyde ftaan. Ja, hy moet zich naauwlyks
behoeven om'.te.keeren , om het wederom aan te vul-
len , als hetiledig is. Alles, wat hy, flechts eenig-
zins, tot dien arbeid noodig heeft, heeft hy reeds
vooraf by de hand gezocht, op dat hy zich toch niet
van zynen leuningftoel behoeve op te heften. Indien
toeftand laat hy zich dan ook maar in het geheel niet
ftoren, wie er ook by hera komen moge ; offchoon
hy niet ligt aan iemand den toegang tot zich veroor-
looft, wanneer hy zich eenmaal zoo tot werken heeft
neergezet.
Zyne gemaklykheid vervoert hem ook tot meenige
zonde tegen de regelen van welgemanierdheid, tot
onbeleefdheden , en onwelvoeglykheden. Want, als
zy bevredigd is , bekreimt hy zich ora de geheele
wereld niet, en is alles hem onverl<:hillig. Eai voor-
af aangekondigd bezoek in zyn japon, en op zyne
pantoftiilen, te ontvangen, daarin vindt hy , zoo
als reeds gezegd is , geene zwarigheid : en in vreem-
de huizen doet hy zich even zoo weinig bedwang aan.
Vergeeft het my ; roept hy , wanneer hy naauw-
lyks binnen gekomen is, en alles nog overeinde ftaat;
dat ik plaats neme. Ik hen het lange ftaan gansch
afgewend. En de Indianen hebben waarlyk gelyk,
I jf om