Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
135 D E G E M A K L Y K E
ven den arbeid , ^ door zyn heen en wederdraven, en
gebrek aan orde, bezwaarlyk , en ondernam meeren-
deels gansch onnutte dingen. Deze voor-ziet zich, by
ï.vne bezigheden, van alle mooglyke geriellykheden.
IJy beweegt zich niet zonder noodzaak , en gaat vast
aan geen arbeid , die niet zeer dringende is. De an-
der bekommerde zich geenszins , óm genot van zyn
leven te hebben. Deze gebruikt alle overleg, om
dat genot te vermeenigvuldigen en te verheffen. Ge-
malclykheid is de afgod, aan wien hy alles opoffert.
• Het ambt, dat hy bekleedt, lieeft, onder ande-
re voordeden f ook eene vrye woning. Maar hy ge-
bruikt haar niet, om dat zy , in meenig opzi^ , te
ongemaklyk ^ om dat .het flaapvertrek op de boven-
lle verdieping, en de trap vry fteil is, en het in
de keuken, een weinig rookt. Hy huiurt liever, voor
veel gelds, een verblyf, waar hy nu zekerlyk al»
les naar zynen wensch heeft. Elk , die hem aldaar
bezoekt, moet ook met hem rondgaan, en de ge-
Tiiaklykheid van alles, wat hy in dat huis heeft,
bewonderen. Gemaklykheid is ook het voomaamfte ,
waarop hy, by de keus van zyne huismeubelen, ziet.
En hy flaat daarby weinig acht op de nieuwfte mode.
liy zit gemeenlyk in eenen leuning ftoel, die, met
dikke en zachte matra§fen, bekleed is. De Engelfche
ftoelen met lage' gladde leuningen dragen zyne goed-
keuring geenszins weg, en mogen in zyn vertrek
niet komen. Ook houdt hy van geene geverniste
tafels. ]\ïen moet zoo veel zorg dragen , om ze niet
te bevlekken. En dat is immers ongemaklyk.
Even dezelfde gemaklykheid moet ook in zyne klee-
ding héerfchen. Het grootfte deel van den dag brengt
hv , in een japon , door. Want hy gaat flechts wei-
nig uit, om dat het aankkeden hem te moeilyk valt.
En in zynen japon blyft hy , zelfs wanneer hy weet,
dat hy bezoek ontvangen zal. Hy verontfchuldigt zich
zelfs naaüwlykï over deze -— nalatigheid ^ om het
' op