Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
lediglooper. 135
Voor deze verkeei dheid wordt, even als voor de
meeste anderen, de grondflag reeds in de kindscli-
heid gelegd, als men zich niet gewent, om zyn
werk emftig en aanhoudend te behartigen , maar en-
kel naar lust en luimen arbeidt, zoo lang men er plei-
zier aan heeft, en niets voleindigt, maar van de ee-
pe bezigheid naar de andere ylt, en niet meer aan de
eerfte denkt. Het kind kan zich wd niet altyd, by
emftige bezigheden, bepalen: maar als men het vry-
heid geeft, om zich beftendig met fpelen bezig te
houden, gewent men het vast aan zulken bezigen le-
dig gang. Eer het de zaak behoorlyk overwegen kan»
meent het iets nuttigs te doen. Nadei'hand kan.het in-
tusfchen , aan alle infpanning ongewoon, het by gee-
nen moeilyken .aanhoudenden .arbeid uithouden. Het
vliegt van het eene tot het andere , dryft zich zelf
beftendig rond , fchynt altyd werkzaam , zonder iets
tot ftand te brengen , wordt zich zeiven en anderen
•tat last, leeft als een onnut en onbmikbaar lid der
menschlyke zamenleving, en flerft, zelfs zonder ee»
nig genot van het leven te hebben gehad.
XXVI.
DE GEMAKLYKE EN 0N\'ERSCHILLIGE.
Een gansch ander karakter , dan het vorige, maar
in de daad niet veel beter. De ander kon geen oogen-
blik ftil zitten, werd df)or allerlei dmkte herwaart,
en derwaart getrokken en geOingerd, en deed even-
wel wezenlyk niets. Deze arbeidt ook , maar gansch
gerust en gelaten, en ten eenenmale op zyn gemak.
En het gene hy eenmaal aangevangen heeft, dat vol-
eindt hy gemeenlyk ook. De aiuier maakte zich zel-
14 ven