Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
» E^ E R S T R O O I D E. 125
oomak van die verftrooidheid. Dus greep eens, by
voorbeeld, de beroemde Newton,- in een ge-
zelfchap , den vinger van eene dame, die by hem
zat, denkende, dat het een pypenftopper was, en
ftak denzelven in zyne brandende pyp. Nu moet men
daal- uit, dat Ne w t o n fomwylen verftrooid was,
zekerlyk niet befluiten^ dat elke verftrooide een Ne w-
ton is; naar verftrooijing , indien zy niet enkel
aangenomen en gemaakt is, verraadt gewislyk niet
altyd een zwak verftand. Hy, die wezenlyk verftrooid
is , laat zich , door een eenig voorftel, zoo geheel
In'-emen , dat hy alle andere dingen vergeet, en nu,
wanneer hy iets zegt of doet, in de keeten van zyne
gedachten voord fpreekt of handelt. Het geen als dan
aan anderen, die hem omringen, allerbelachlykstfchy-
nen moet, dewyl zy niets weten van het geen bin-
nen in hem omgaat. De verftroöidheid is de droom
eens wakenden ^
De verftrooide is beftendig flechts met een eenig
Voorftel bezig , en vervolgt het zelve met zyne ge-
heele opmerkzaamheid, zoo dat hy van alles , wat
rondom gebeuft, en zelfs van het geen hy zelf doet,
niets ter wereld weet. AI zyne zinnen fchynen op
zulk een oogenblik geheel verftorven te wezen. Hy
hoort, en ziet, en voelt, niets. Hy wil zich eenig
drinken infchenken; maar het glas houd hy herwaart
en de flesch derwaart, zoo dat de drank op den vloer
ftroomt. En het gedruisch daarvan wekt hem zelfs
niet uit zyn droom. Dan eerst, wanneer anderen ,
die by hem in de kamer zyn , hem daarop doen let-
ten, wordt hy het gewaar. Hy merkt het niet, wan-
neer iemand in zyne kamer treedt, en laat zich , zoo
als een beroemd Fransch predikant, voor zyne oogen
zyn eigendom ontftelen , koopt het ais dan den dief
wederom af, en is zeer verheugd , over den gerin-
gen prys , waarvoor hy het inkoopt. Het boefemt
hem geen argwaan in, als iemand, die door den
fchoor-