Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
xxin.
GEHEIMVOLLE.
M.
eene zoo gewigtïgé en beduidende miene, all
öf bet heil der ganfche wereld op z>-ne fchouders rust-»
te , of als of hy, door alle koningen der aarde, over
oorlog en vrede geraadpleegd werd, treedt de geheim-
volle daar henen, en dit zoo zachtjes , als of hy te
vreezen had, dat hy door het hard neerzetten van-
een voet, reeds iets verraden zou. Zyne oogen door-
fnuffelen alle hoeken, ora zeker te zyn, dat niemand
hem ongemerkt beluisteren zou, wanneer hy misfchien
iemand ontmoette, wien hy een geheim ontdekken
mögt. Dus brengt hy ons in verzoeking, om hem
aan te zien voor een mensch, die juist geen oogmerk.
heeft, om ons iets te fchenken, maar die de kunst
verftaat, om, door een handigen greep, eenigen
buit te maken, en die zich.de oefening van deze kimst
veroorlooft.
Hy is geheel vol van geheimen. En de oude fpreuk:
^daar het hart vol van is; daarvan vloeit de mond
over; wordt ook in hem hevvaarheid. Het geen hy
gewaar wordt, blyft niet lang meer geheim. Hy
fchreeuwt alles wel niet zoo luid uit, als de klapper.
Neen, hy weet z^me nieuwst3,'dingen veel manierlyker
te behandelen. Hy fluistert dezelven fteeds aan een
enkel mensch in het oor. En hierin moest de klapper
waarlyk van hem leeren. Want men kan toch veel
langer klappen, wanneer men, eene en dezelfde zaak,
tien of twintig malen, dan wanneer men haar eenmaal
H Ä ver-