Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
%i6 DE KLAPPER.
gen te andwoorden , die de ander by douzynen äan
hem deed. Intusfchen behoeft niemand zich daarover
te bekommeren; want de klapper vraagt eigenlyk
riet, om fenig befcheid in te winnen, maar enkel
om te praten. Is men nu eenmaal zoo ongelukkig, dat
men zulk een mensch in handen valt, dan ontworftelt
men hem zoo fpoedig niet wederom, en dies te min-
der i hoe geduldiger men hem aanvanglyk aanhoorde»
Men grypt reeds naar den hoed, om affcheid te ne-
men ; maar, zoo haast hy dit ziet, vraagt hy,
waar heen men 'wil , en bidt hy ons om de eer van
ons derwaart te verzeilen, om dies te langer genot
Van ons aangenaam gezelfchap tc hebben; daar hy
toch niets te verzuimen heeft, en zyn weg ook daar
heen loopt. Heefl men nu het voorregt niet, dat men
in een huis, waar hy gansch en al onbekend is, gaan
kan, al is het enkel, om van hem ontflagen te wor-
den ; of dat een ander hem aaiïklampt, wien hy iets
te zeggen heeft; dan is men vast den ganfchen dag
met hem geplaagd ; want hy is indringend en onbe-
fchaamd genoeg, om ons, ook zonder dat wy hem
ßoodigen, in onze eigene woning te volgen.
De klapper is nimmer uitgepraat. Nimmer ontbreekt
hem flof van discours ; maar hy is waarlyk in der-
zelver keus ook niet zeer kiesch, en hy flaat ter we-
reld geen acht op het gezelfchap , waarin hy zich
bevindt. Hy fpreekt met voorname en befchaalde, en
met geringe en ruwe lieden, van eenerlei onderwer-
pen , en onderhoudt vrouwen, op dezelfde wijze,
als mansp rfonen; kortom hy geeft zich geene moeite,
om zyn gefprek naiar den fmaak en de kundigheden
van hem^ met wien hy fprèekt, të rigten. Weet hy
een historie'je, dan moet hy het aan al de wereld
verhalen, offehooii het< voor de meeste hoorers, van
geen het minfte aanbelang is. Over de erbarmlykfte
kleenigheid weet hy, uren lang , te klappen. En hy
wordt .niet moede, om dezelfde zaak twindg malen
te