Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
xx
DE KLAPPER.
Ge
femeenlyk is het gebrek van klapachtigheid, met
dat van nieuwsgierigheid verbonden. Wajit waartoe
zou de nieuwsgierige alle nieuwigheden opjagen, dan
om ze wederom aan anderen te verhalen ? Die voor
zich zeiven alleen te houden , en geheel te verzwy-
gen — als dit van hem bedongen wierd, zou hy lie-
ver niets willen weten. Met geheimen, die hy aan
niemand ontdekken mag , is hy geenszins gediend.
Daar en tegen, waar zou de klapper ftof vinden, om
onophoudlyk te kunnen fpreken , ten zy hy allerlei
nieuws, met de uiterfte gretigheid, navorschte? Bei-
den bieden daai-om de behulpzame hand aan elkande-
ren, en zyn , voor eikanderen, het beste gezell(:hap,
.JIk hunner vindt, naamlyk, het geen hy verlangt. De
nieuwsgierige eenen mond, die altyd iets nieuws voord-
brengt. Eh de klapper een oor, dat altyd open is. Hun-
ne kleene ai'mzalige zielen ftrooken uitnemend met elkan-
■deren. Want de een is met de magerfte kost te vrede 4
en den anderen ontbreekt flechts een hoorer, wiens
geaardheid hem voor het overige onverichillig is.
De klapper fpj'eekt onophoudlyk, en zoo haast hy
een mensch ontmoet, waai'mede hy flechts eenigzins
bekend is, gaat hy op denzelven los met een ftorm
van vragen : of hy welvare ; van waar hy kome.;
waar heen hy ga ; of hy , in langen tj'd , niet daar
en daar geweest zy, en dien en dien perfoon gefpro-
.ken hebbe ; en of hy het groote nieuws al wete?
En nu volgt een verhaal daar \'an, met zulk een
ih-oom van woorden, dat de ander geheel bedwelmd
wordt, daw hy geen tyd had , om op eene der vra-
H a gen