Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
na CE NIEUWSGIERIGE.
tegenwoordig zyn. Het is voor hem een bitter kruis,,
als hy van zoodanig een feest wegbiyven moet,
waarop zyne nieuwsgierigheid gemeenlyk zoo veel
ftof tot hare bevrediging aantreft.
Een iegelyk, die hem op de ftraat ontmoet, of
tot hem komt, vraagt hy, of hy geen nieuws weet ?
Dan wordt hem wel veel verhaald: maar of dat alles
wa^irachtig zy, dit is gewislyk eene andere vraag;
vooral wanneer hy in handen van een windbuidel
valt. Intusfchen bekommert de nieuwsgierige zich
ook niet zoo zeer om de waarheid van een vertel-
fel. Hy houdt iets heel fpoedig \oor waarachtig.
Want gemeenlyk is hy tevens ligtgeloovig. Als hy
het uitvoeren kan, heeft hy zelfs lieden in den dienst,
die overal oppasfen moeten, waar iets voorvalt, om
hem aanftonds berigt daarvan te brengen. Die lieden
loopen de ganfche ftad rond, ftasn aan alle hoeken van
ftraten, en op alle pleinen, om Hechts een of an»
der nieuws op te jagen, en gelukt dir niet, dan
wordt hy, ook door hen, op leugens onthaald.
Eene byzondere jagt maakt hy op alles, wat in
de huizen van zyne naburen en bekenden voorvalt,
op familie geheimen, en op alles, wat de groote
wereld aangaat. Hy moet weten, welk een gezel-
fchap er heden in dit of dat huis is, hoe de lieJen
van dat gezelfchap gekleed zyn, en wat aldaar ge-
geten wordt; wanneer deze of gene voorname man
opftaat, wat hy,^gedurende den dag, zoo al doet,
wie heden by hem eet, welke geregten er opge-
discht, en welke wynen er gefchonken worden; welk
een kleed hy aan heeft, met welke lieden hy fpreekt,
en meer diergelyke gewigtige onderwerpen, zoekt hy
daaglyks op te fporen. Heeft hy nu geene gelegen-
heid, om dit in eigen perfoon te doen; ftaan de
deuren van gezegde huizen voor hem, en zyne be-
foldigde verfpieders, niet open; dan veroorlooft hy
zich zelfs meenjgerley fchandelyke en lage middelen,
om