Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ d b NIEUWSGIERIGE, xn
ken, dringt hy zich daartusfchen, om ontwaar te
worden, waarvan zy praaten: of, als dit niet wel
gefchieden kan, en hy het niet wagen durft, om
hen regtuit te vragen, dan fluipt hy, ten minfte,
digt daar by, om hen te beluisteren. Het is hem
een gruwel, wanneer anderen een geheim gefprek
met eikanderen houden. Zyn ganfche gelaat, welks
fpieren allen gefpannen zyn, om Hechts iets van
dat onderhoud te verftaan, verraadt als dan zynen
vurigen wensch: maar tevens vertoont zich daarop
een levendige fpyt, als hy volftrektlyk niets ontdek-
ken kan. Men moet, in de daad, omzigtig met hem
wezen. Want als hy in een huis treedt, waar hy
eenige perfonen met eikanderen, in een of ander ver-
trek, hoort fpreken, legt hy vast een tydlang het
oor aan de deur, eer hy binnen komt. Zoo blyft hy
ook aan de venfters der huizen, die hy voorby
gaat, ftaan, om iets te zien en te hooren.
Al is hy met den noodwendigften arbeid, en het
moeilykfte onderzoek, bezig. Zoo haast er, innis-
fchen , flechts het minfte gedruisch op de ftraat ont-
ftaat, of een wagen, of iemand te paard, voorby-
rydt; fpringt hy plotsling op, om te vernemen,
wat daar te doen zy. Overal, waar iets te kyken
is, daar is hy ook. Hy kykt naar eiken aap en beer,
die in de ftad komt. Alle balanfeerders, koordedan-
fers, en goochelaars, hebben aan hem een goeden
klant. Al heeft hy ook honderdmalen iets gezien,
hy gaat evenwel fteeds wederom daar henen, en re-
kent zich genoegzaam beloond, wanneer flechts een
enkel nieuw ftuk vertoond wordt. Doch ook buiten-
dien is hy te vrede. Het berouwt hem niet, dat hy
zulk een fchouwfpel mede aangezien heeft; offchoon
elk redelyk mensch berouw heeft, van daaraan tyd
en geld veripild te hebben. Van tien tot twintig
uren in het rond; moet by, by alle harddraveryen,
kermisfen, danspartyen, iUuminatien, en vuurwerken.