Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
io5 DE BYGELOOVIGE.

i-rgten, dewyl ons gedurig een gek begrip en dwaas
vooroordeel van hem in den weg ftaat. Doch dit is
misfchien nog het geringfte nadeel. Want hy maakt
ook zich zeiven ongelukkig. Hoe kan hy toch ooit
gerust zyn, daar hem eene eeuwige vrees wegens
voorfpooken, en voorbeduidingen, kwelt ? is hy
geen fpeelbal van alle bedriegers, van geestenban-
ners, fchatgravers, en alle menlcrhen van dat flag,
ja ook van zyne dienstboden, die van zyre zwakke
zyde voordeel trekken willen. Voor andere menfchen
flrekt eene nadeelige ordervinding nog tot leering.
Maar al werd de bygeloovige, door gezegde flag
van lieden, gansch en al uitgeplunderd; hy zou
evenwel by zyne grondflelHngen bly\ en. Waar het
bygeloof eenmaal wortelen gefchoten heeft, daar laat
het zich niet wederom uitrooijen.

\
XXI.
DE NIEUWSGIERIGE.
jEi, wat hebt gy daar toch? Ik bid u, laat
my het toch eens zien! Ei lieve! vertoon het my!
Met zulke beden beftormt de nieuwsgierige een ieder,
die bedektlyk iets draagt, al wordt hy ook fom-
wylen afgewezen met het andvvoord, dat het juist,
om dat niemand het zien mag, toegedekt is. Dit
verbystert hem intusfchen niet, en fchrikt hem niet
af, om, by de naaste gelegenheid, met foortgelyke
vragen en beden te voorfchyn te komen. Want zy-
ne begeerte, om iets nieuws te zien en te hooren,
is veel te groot. Hy weet dezelve geenszins te ma-
tigen.
Waar hy twee menfchen met elkanderen ziet fpre-
ken.