Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
-i
V O O R B E I G T.
kundig, levendig en treffend onze fchryver weet te
fchilderen, zal eéil ieder, op de eerfte lezing zelf,
ontwai-en. Alleenlyk bedaike men, dat in karakters, de-
wj'l zy een geheel vari de deugd, ondeugd óf zwak-
heid, die er in afgebeeld wordt, moeten opleveren, veel-
al uiterften afgemaald'worden : en men verbeelde
zich dusJniet, reeds geheel en al van die ondeugd
óf zwakheid bevryd te wezen, wanneer men flechts
die uiterften vermydt; maar lette op de kleinfte trek-
ken zelfs en toetfe zich daar aan in alle deelen.
Voor het overige, is dit werkje vooral gefchreven,
om by de uitmuntende zedelesfen van den beroem-
den Gellert te worden gevoegd. Deze god-
vruchtige fchryver dient er vooral by te worden
nagelezen. Daar zal men de vermaningen meer ont-
wikkeld vinden, waar toe hier, üls ware het, de
vvaarfchuwende voorbeelden^ worden geleverd; daar
zal men mede góede karakters vinden gefchetst, wel-
ken af te malen, buiten het hoofdbeftek van onzen
fchryver liep, offchoon hy, in''A ris ton, een
algemeen en niet min treffend afbeeldfel van een
wellevend zoo wel als van een deugdzaam man ge-
geven heeft.
Ons werk is geene bloote vertaling , maar eene
viye navolging van het oorfpronglyke., waar in trek-
ken, die enkel Voor Duitfchers verftaanbaar of nut-
tig waren, met anderen zyn venvisfeld, meer be-
rekend voor onze Landgenoten.
Een onzer hartlykfte wenfchen zullen wy vervuld
rekenen, zoo nu het werkje van den waardigen
Funke, in dit gewaad geftoken,, ook veel nut
by Neerlaiids jongelingfchap ftichte!
/iV-