Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE LIGTGELOOVIGE. 99
dwelmt, door middel van een ftroom van woorden ,
den ligtgeloovigen, die, met eene eenvoudige vriend-
lykheid op het gelaat, met een vooruitgeftoken hoofd,
met gefcherpte ooren, en eenen open mond, tegen
over hem zit, van verbaasdheid naauwlyks weet, waar
hy is, en alles, wat hy aanhoort, zelfs met zyn fterk
geloof, naauwlyks aannemen kan.
De ligtgeloovige omhelst alles, wat men hem zegt,
zonder in het geringfte daarover na te denken , en de
zaak te onderzoeken ; of derzelver onwaarachtigheid
moest al te handtastlyJc wezen. Alle zeldzame gefchie-
denisfen , die hy ergens hoort of leest, houdt hy
oogenbliklyk voor uitgemaakt waarachtig , en vertelt
hy op zyne beurt, overal zonder eenig bedenken. Hier
heeft het bloed geregend. Daar heeft het fteenen van
een pond zwaarte gehageld. En, op eene andere
plaats, zyn muizen en kikvorfchen uit de lucht op
aarde neergevallen. Daar is een kmd met twee hoof-
den en ezels ooren, liier een zonder handen, met
vier paarde voeten , geboren, en wat dies meer is.
Hier aan te tivyfelen , dit valt hem geenszins in. En
als een ander, aan wien hy het verhaalt, flechts
eene bedenklyke miene maakt, zoekt hy hem aan-
ftonds volkomen daarvan te overtuigen , door dien hy
hem zyne waarborgen aanvoert. Zyn barbier, of zy-
ne waschvrouw hebben het immers gezegd. En dat
zyn toch lieden, die voor geloofwaard'g te boek ftaan.
Hy heeft het immers in de Antvverpfche courant, of
in den almanach van Louw en Krelis , gelezen. En
het geen gedrukt is , moet toch wel waarachtig zyn.
Daar hy nu zulke avontuurlyke zaken reeds gelooft,
zoo is het veel ligter, hem , in het gemeene leven,
iets voor te liegen. Als iemand pleizier daaraan heeft,
om valfche geruchten te verzinnen, en dezelven geern
verfpreid ziet, heeft hy zich flechts tot hem te wen-
den , en hem die mede te deelen. Met beide handen
Jieemt hy dezelven aan, en hy zorgt ergewislyk voor,
G a dat