Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 de WINDBUIDEL.
van zelfs wys genoeg wezen moet, ora zyne toezeg-
gingen als bloote klanken te befcliouwen, en zich in
het geheel niet te verbeelden, dat hy dezelven hou-
den zal. Ontbreekt intusfchen deze wysheid aan ie-
mand , en is dezelve onbeleefd genoeg, om hem het
beloofde te herinneren, zoo weet hy, namurlyker
wyze, duizend verontfchuldigingen, en doet hy nieu-
we beloften. Ja hy vervult eindelyk zyne toezeggin-
gen zelfs ook wel eens, als men hem te fterk daar-
toe dringt. Maar dan doet hy zulks in diervoege, dat
her ons niets ter waereld baat.
Aan zoodanig een mensch heeft men niet ten onreg-
te den waai-lyk zeer gepaste naam , van windbuidel ge-
geven. Alles , wat hy fpreekt, en doet, is wind,
dat is, logens, onwaarheid, niets. En hy is daar-
mede zoo opgevuld, als eene met lucht gevulde blaas.
Doch hy wordt niet, zoo als deze, wederom ledig ,
al loost hy ook nog zoo vele logens. Hy vult zich
fteeds wederom zelf; en bezit hy deze heblykheid
reeds, zoekt men het eerfte aanvullen niet te verhin-
deren , en hem , reeds in den aanvang, allen wind
af te tappen , zoo is hy onverbeterlyk.
XIX.
DE LIGTGELOOVIGE.

'e ligtgeloovige is het beste gezelfchap voor den
windbuidel. Deze vertoont zich alleenlvk, wanneer
hy den anderen tegen over zich heeft, in zyne volle
glorie. Als dan kraamt zvn logengeest kluchten en
historietjes , de eene altyd wunderbarer, dan de an-
dere , in eene bliitenfporige meenigte uit. Zyne rust-
looze tong beweegt zich dan onophoudlyk, en be.
dwelmt.