Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
K
Iandboek vanwelgemanierdheid en
zedelykheid? Zal misfchicn iemand, den Tyiel
dezes werks met den inhoud vergelykende, verwon-
derd \Tagen — moest hier niet veel eer een gansch
tegenovergeftelde Tytel plaats vinden? Lang twisten
zouden \vy met zulk eenen lezer in geenen deele; maar
hem Hechts herinneren, het andwoord, dat zekere
wyze iemand gaf, op de vraag, waar naar hy zyne
gedragingen toch rigtte ? zeggende: ik let op de
dwazen, zie, hoe zy te werk gaan, en handel dan
juist op de tegenovergeftelde manier. En, in ernst,
omIzich wys, voorzigtig en deugdzaam te gedragen,
moet men immers vooral de afwykingen van zulk een
gedrag leeren kennen, ten einde te weten, waar voor
men zich te hoeden hebbe. Zeer wel kan dus, onzes
bedunkens, dit boek den bovengenieldden naam voeren.
Maar vooral zal het er op aan komen, of het werk
gefchikt is ter bereiking van het doel, waar toe het
is gefchreven? In zoo ver onze ftem, benevens die
der hoogduitfche Boekbewrdeelaars, iets geldt, kun-
nen wy een voordeelig getuigenis daaromoent afleg,
gen. Immers karakterfchetfen zullen den jongeling,
ja eenen iederen, want, hoewel de fchryver vooral
jongelingen van eenigzins gevorderde jaren, en van
eenigen fmaak en lectuur bedoelt, zyn gefchryf nog-
thands kan elk vermaken, leercn, treffen en verbete-
ren , meer tot lezen uitlokken, zyne aandagt fterker
boeijen en, wegens d? zinlyke daarllelling, meer in-
dnik op hem maken, dan enkele zedelesfen, verma-
ningen en waarfchuwingen; en boe keurig, mensch-
♦ a kun-