Boekgegevens
Titel: Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Auteur: Funke, Karl Philipp; Bruining, Gerbrand
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1804-1805
Opmerking: Vert. van: Sittenspiegel für die Jugend. - 1800
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 355 E 5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206287
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: overige
Trefwoord: Etiquette, Moraal
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handboek van welgemanierdheid en zedelykheid, in karakter-schetsen: vooral ten dienste der jongelingschap
Vorige scan Volgende scanScanned page
93 »E SPREEUW.
ftoort zich hierby aan niets ter wereld. Anderen, door
zyne geestigheid aan het lagchen te brengen, gaat by
hem boven alles. Aan dat genoegen offert hy vriend-
fchap, de beste uitzigten op geluk, benevens de rust
cn den goeden naam van aiideien, op.
Wat is dus namurlyker, dan dat hy zich zeiven
dikwyls belachlyk maakt, dewyl hy zyn doel niet
zelden mist; dat hy, voor elk redelyk mensch, ver-
achdyk wordt, dewyl zyn eenig verlangen is , op
eene zoo erbarmlyke wyze te fchitteren ; dat hy zich
ook haat en vyandfchap van anderen op den hals
haalt, daar hy een ieder , zender eenige de minfte
verfchooning , met zyne averegtlche geesrigheid op
het lyf valt ? En hoe dwaas is dit niet, daar de be-
vrediging van zyne ydelheid zyne eenige dryfveer uit-
maakt, en hy zich daarin zelfs nog ziet te leur
gefteld.
XVIII.
db WINDBUIDEL.
D,
'eze heeft veel overeenkomst met den grootfpreker,
aangezien beiden geweldig tegen de waarheid zondi-
gen. En beide verkeerdheden zyn ook gemeenlyk in
een perfoon vereenigd. Intusfchen is er toch dit on-
derfcheid, dat de grootfpreker flechts liegt, om zich
zeiven groot te maken, en dat hy flechts van zyne
eigene hoedanigheden , bekwaamheden , en daden ,
opfnydt; terwyl de vvindbuidel, in tegendeel, zy-
nen waarden perfoon niet geftadig in den mond
heeft, en niet enkel liet geen hy zelf zag, hoorde ,
zeide , en deed , vergroot, maar alles , wat over
z>'ne lippen komt, met onwaarheden vermengt, al
be-