Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPREEKWOORDEN
Hannes was een dronken lapr Zoo haast hij
een duiver verdiend had, kocht hij er genever
voor, cn elk noemde hem dronken hannes. Zijn
zoon DIRK kreeg hier door zulk een afichuuw
voor den drank, dat hij nimmer genever aan de
lippen zette , ook wanneer hem dezelve door
anderen werd aangeboden.
Er zijn dieven en roovers geweest, die hun
leven aan de galg moesten laten, maar wier ou-
ders evenwel de braaflte menfchen van de we-
reld waren.
\
5. Dronken mond fpreekt 's harten grond.
Als dezelfde hannes , van wien wij ftraks
fpraken, te veel gedronken had, dan pochte hij
op zijn geld, op zijne bekwaamheden en op de
groote erfenisfen, die liij te wachten had. Nog-
thands was hij een domoor, had dikwi_ils geen
duit op zak, en niemand onder zijne familie,
die zoo veel bezat, dat hij er iets van verwach-
ten kon.
6. Geene rozen zonder doornen, of, geen
lief zonder leed.
Baas DONKERSLOOT had veel geld geërfd.
„ Nu" zeide hij, „ zal ik eerst een regt geluk-
„ kig leven leiden! " — Maar hij had reeds
zeer veel moeite, om dat geld van de menfchen
te krijgen, aan welken de vorige eigenaar hct-
jzelve geleend had, en moest deswege, eenen
^ ge-