Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JC. H A R A D E N.
«cr dezelve tiiet'kunneü zAvenimen. De tweede
_bete,ekent Dorfpronglljk eeJie huid, en wordt in
het Hoögduitsch nOg fteeds in dien zin gebruikt,
als mede. bij. ons, zoo wij ló'mp fprcken. Het
geheele bezigt men in keukens, bij haardfteden ,
in fmederijen, en vele andere werkpiaatfen, waar
mén vuur wil aanmaken , of hetzelve ilerk wil
tlocn. branden.
16. Twee fijllaben. Als de dag ten einde is,
vindt men de eerfte ' fijllabe van zelf; en kan
mert, zonder de tweede,' niet veel verrigten.
Het geheele is iets, dat men wel ontberen kan,
zoo lang men een gezonden llaap geniet,
17. Twee . fijllaben. Met de eerftc grijpt gij.
Met de andere bekleedt gij den voet. De eerfte
dient tot arbeid van allerlei foort. De andere
om te gaan., De tweede wordt door de eerfte ge-
maakt; cn de tweede is iets, dat de cerfte be-
dekt, in den winter dikwijls zeer noodig, in
den zomer zeer ontbeerlijk; offchoon het als dan
ook meermalen gebezigd wordt.
. 18. Drie fijllaben. De eerfte is een deel des
Jigchaams. De beide anderen, zijn van ijzer, en
meermalen ook van goud en zilver. Men ge-
bruikt ze, om paarden, honden, dieven, enz.
daarmede, vast te honden. Het geheele is e-'U
fieraad, dat meestal flfchts door vrouwsperfpnen
wordt gedragen.
19.