Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kleene vertrllingen, 45
,, achtergehouden — geen penning, voor dat gij
„ mii dien geleverd hebt." De Matroos ver-
zekerde op het heiligde, dat hij geen diamant
in den buidel gevonden had, en, toen dit hem
niets baatte, dwong hy den Koopman, om me-
de naar den Kadi te gaan; bij wien beiden hun-
ne belangen voordroegen.
Zegt eens, wie van beiden het meeste geloof
verdiende, cn hoé gij de zaak zoudt beoordeeld
hebben?
De Kadi vroeg den koopman, of er werklijk
in zijnen buidel nog een diamant geweest was.
„Ja!" zeide deze. Toen vroeg hij insgelijks
den matroos, of hij waarlijk geen diamant in den
buidel gevonden had. En deze herhaalde zijne
verzekeringen dienaangaande. „ Nu," zeide de
Kadi tot den Koopman, ,, dan is dit vast uw
„ buidel niet, dewijl de diamant , welken gij
„ zegt verloren te hebben, daarin niet geweest
„ is." „Matroos!" vervolgde hij, „Gij laat den
„ buidel, eenige weken achter een, openlijk uit-
,, roepen; en als zich dan niemand opdoet, die
„ bewijzen kan, dat hij de eigenaar daarvan is,
,, dan is hij de uwe."
De matroos liet den buidel uitroepen, en be-
hield hem, dewijl er geen eigenaar opdaagde;
want die buidel had werklyk aan den koopman
toebehoord.
Wat