Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lij de Drukkers dezes, n. dü mortier en zoon^»
tc Lijucu^ zijn, onder meer anderen, de vol-
gende Werkjes, betreffende de Opvoeding en
'het Onderwijs, gedrukt en, te bekomen:
J. Buys^ Natuurkundig Schoolboek, met Plaa-
ten, uitgegceven door de ßataaffche Maatfchap-
pij: T'ot Nut van 7 Algtmten.
A. Deken^ iets voor üuderwni en Kinderen, 12^.
J. F. Feddcrfen^ Voorbeelden van Wiisheid en
Deugd , uit de Gcfcliicdenisrcn, voor Kinderen.
Goeiman^ ot' dc Kindervriend, ftul kjn, com-.
pleet, 12".
Lcesbockjen voor Kinderen, dienende, om hen,
terwijl zij leeren Leezen, tevens eenige Zeden-,
Reden- cn Natuurkundige Denkbeelden in te
prenten, en hen tot nadenken op te leiden'.
Tweede Uitgave.
Korte Natuurlijke Hiftorie, in Leerlesjens-, voor
de Jeugd- Uiigegeeven door de ßataafiche
Maatfchappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Katechismus der Natuurlijke iliftorie , voor de
Schooien.
Proeve over de gefchiktfte foort van Onderwtis
voor dc Beilcmmiiig der Aleisjes, naar het
Fransch vr.n Antoimtte Ltgroing -Lamaifon"
neuve
D, Pasteur^ Eerde Beginfelcn van de Na-
tuurlijke Hidorie der Zoogendc Dieren, voor
Jonge Lieden, 3. deelen, met koperen Pha-^
ten, compleet.
Korte V^oorfchriften tot een Wijs cn Voorzichtig
Levensgedrag, enz.^
C#