Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
$66 VKRONTSCnaLDlOiNGENi tt N
55 langer verdragen, met welken mijn geweteit
3, my zoo lang gepijnigd heeft."
Toen verhaalde die man, wien de 'Regters,
in den aanvang, voor krankzinnig hielden^ om-
ftandiglijk den moord vail den juwelier, en bad
hen, om het vonnis over hem uit tc fpreken.
De 'Regters onderzochten alles naauwkeurig^
Zij fchreven naar de plaatfen, van waar men de
noodige getuigenisfen, ten bewijze van den be-
drevenen moord, bekomen kon, en, na dat men
die getuigenisfen ingewonnen had, deed men
hem; de gercgtlijke ftraf ondergaan.
Dertig jaren had de man in dit ftadje gewoond.
Dertig jaren lang haél' hij angst en wroeging uit-
geftaan, en toen noodzaakte zijn geweten ^em
evenwel nog tot' bckendtenis van den bedreve-
nen moord. Zoo veel vermogt zijn geweten!
En eveneens heeft het geweten doorgaands het
vermogen,'om den boosdoener zijn misdrijf zoo
rijklijk betaald te zetten , dat hct de uiterftc
dwaasheid is, wanneer 'iemand zich verbeeldt,
dat er hier op deze wereld eenig wezenlijk ge-
luk voor hem te vind'en is, als hij zich aan de
ondeugd overgeeft. Voor zulk een mensch
maakt een knagend geweten deze aarde reeds tot
eene hel.
EINDE.