Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET CKWBTBN. 36J-
wierd vervolgd, dat het geniisch der boomen
hem Ichrikken deed, en dat hij des nachts zeer
ongerust Hiep.
Wat ontbrak toch dien man? Ach, hem ont-
brak een goed geweten. Het geld, dat hij be-
zat, had hij niet met zijnen handel ge^vonnen,
maar door een mistlrijf verkregen! Die man was
eens bediende van een rijken juwelier geweest.
Op eene reis, die hij met denzelven deed, door-
fchoot hij hem op eciie eenzame plaats, natn
hem het geld af, bond een fteen aan den hals
van het lijk , cn wierp het daar mede in eene
diepe watergroef, zoo dat het wegzonk. Dit
werd eerst bij de volgende gelegenheid ontdekt.
Een misdadiger moest, in tegenwoordigheid
van den gezegden man, verhoord worden, die,
wegens de vermoording van zijnen Heer, in
hechtenis was gebragt. Dat mensch was, door
al de regters, fchuldig verklaard; en nu moest
hij, als opperregter, het vonnis uitfpreken. —
Maar hij deed het niet. Hij fidderde, hij beef-
de, er fcheen een geheime angst op zijn hart te
liggen; en de kleur van zijn gezigt veranderde
gedurig. Plotsling fprong hij op, en plaatfte
zich nevens het mensch, dat hij veroordeclen
moest. „ Regters!" riep hij, „ ik ben ook eeu
„ moordenaar! ik kan den helfchen angst niet
„ lau-