Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
354. verontachuldicrncrh.
bragt iflen hem mede in de regering, cn hij
fleeg zo'o hoog, dat hy, na verloop van^enige
jaren. Burgemeester werd.
Wat ontbrak nu den man? -Hij was rijk, in
aanzien, bemind en hooggeacht — cn men zag
hem evenwel nooit vergenoegd. Eene diepe treu-
righeid was zigtbaar op zijn gelaat. Zijn oog
ftond donker en zwaarmoedig. Al de trekken
van zijn aangezigt verrieden, fomwijlen, eene
groote onrust; en dan kon hij niet blyven waar
hij was, al bevond hij zich ook in het allervro-
lijkfte gezelfdiap. Er was iets , dat hem weg-
dreef. Hij zat, hij ftond, dikwijls in diepe ge-
dachten verzonken; en als men l\em vroeg, wat
hi-i toch bezon, dan kromp hij fomw.ylen, van
fchrik, als in een, cn verbleekte en fidderde hij
over zijn ganfche lijf. Uren lang kon hij dik-
wijls op eene plaats zitten, en dan zag hij, ftrak
en onbeweeglijk, naar een cn hetzelfde plekje —
naar een ftukje papier, naar eene venfterruit,
naar een drinkghis, of naar eene plank van den
vloer. Men bemerkte dikwijls aan hem, dat hij
fomwijlen bang van m'enfchen , en vooral van
vreemdlingen was, die in de ftad aangekomen
waren, en in de gezelfchappen getrokken wer-
den; dat hij, op zijne wandelingen, dikwijls hui-
verig en onrustig omkeek, als of hy van iemand
wierd