Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 ki. eene vertellingen.
een roepen gewoon was , en zich van vreugde
over het goed gevolg van zijn boevenfluk ge-
heel vergeten had, zag plotsling om, terwijl de
Koopman voord ging. Dus werd de ware ei-
genaar door den fchranderen Regter ontdekt; en
de roofzieke Kameeldrijver werd getuchtigd, zoo
als hij had verdiend.
64. Tot even denzelfden Kadi kwamen eens
een Matroos en een Koopman, die elkander we-
derkeerig aanklaagden. De Koopman had een
buidel, met duizend ftukken goudgeld, verlo-
Ten. Hij liet het openlijk bekend maken , en
beloofde den genen , die hem dat geld w'eder-
brengen zou, honderd guldens. De arme Ma-
troos was de gelukkige vinder. Hij had wel het
geld gansch en al kunnen behouden, zonder dat
een mensch het geweten had, maar hij was een
eerlijk man, en ftelde zich geern met de beloof-
de honderd guldens te vrede.
Hij ging naar den Koopman ^ zeide, dat hij
zijn geld gevonden had , en bad hem om de
toegezegde belooning. De Koopman zag eerst
■zijn geld over, en weigerde toen den Matroos
de belooning te geven. „ Gij fpitsboef!" zeide
hij, „ hebt u zelveii reeds beloond! Er was in
„ den buidel nog een kostbare diamant, die al-
„ leen, zelfs tusfchen broeders, duizend ftuk-
„ ften gouds waardig was; en dien hebt gij
„ ach-