Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET GEWETEN.
,, Neqn!" zeide kristiaan (landvastig, „ ik
„ doe het evenwel niet, al was de nood nog
,, grooter. Men moet nooit iets kwaads doen ;
„ al kon men zijn leven daarmede ook uit een
oogenicbiinliik gevaar redden. " — „ Maar
„ wie weet het dan toch?" vroeg zijn broeder.
„ Wie het weet?" andwoordde, kiiistiaan ,
„ weet gij niet, dat God her weet?"
C X L I I I.
Dc magt van het ge^'^etcn.
In zekere klecne (lad kwam eeji vrccmdling
aan, die zich een huis kocht, en een kleenen
handel aanving. Bij dien handel werd dc man,
zoo als het fcheen, van lieverlede al rijker cn rij-
ker; en-welhaast werd hij onder de aanzicnlijk-
üe inwoners der ftad gerekend.
De man was huislijk, vlijtig en liefdadig;
waar hij een armen helpen, en een ongelukkigen
opbeuren kon, deed hij het gewislijk; cn jegens
zijne bekenden, naburen en vrienden, kon nie-
mand gedienstiger zijn, dan hij. Daarom was hij
nu pok in het ftadje, bij hoogen laag, zeer be-
mind, en fchatte een iegelijk hem hoog. Ja, daar
hij zoo bemind, en in zulk een aauzien was,
hxüiX