Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
36o vkrontschuldigingkn.
Toen de man nu met paul afgedaan had,
ftond ROELAND daar, lidderende en bevende.
Het eenige, dat hii tot zijne verontfchuldiging
uidlamelen kon , was , dat paul hera verleid
had.
,, Wees eens opregt, mijn zoon!" zeide dt
man , „ ik hoop , dat gij nog zoo flecht niet
,, zijt, als die booze knaap. Wees eens opregt,
, on zeg mij; hebt gij niet geweten, dat het on-
„ regt was, in een vreemden tuin te kruipen?
„ Zijt gij niet nog voor een paar minuten beangs-
tigd geweest ? Was het niet, als of iemand u
„ zeide, doe het niet? En zoudt gij u niet .voor
„ alle menfchen fchamen, als ik hen zeggen wil-
,, de; roelof heeft appelen uit mijnen tuin ge-
„ ftoien?" Roklok kon niets van dat alles ont-
kennen , en bad, al fnikkende , dat hij het toch
niemand zeggen mogt. Zijn andwoord was:
„ Ziet gij,i, hgtzinnige knaap! hoe flecht gij u
5, daarmede vcrontfchuldigt, dat paul u verleid
„ heeft. Waarom hebt gij u laten verleiden?
„ Gij wist immers dat het onregt was." Intus-^
fchen handelde de man zeer genadig met roelof.
5, Voor deze reis," zeide hij, „ zult gij zon-
„ der ftraf vrij komen, dewijl ik zie, dat gij
„nog zoo boos niet ziit, als paul; maar
hoor ik ooit, dat gij wederom zulk een ftuk-
» je