Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
HKT GRWRTEN. 559
rc, kromp liij in een. „ Acli, kt^m," zcide
hij zachtjes tot paul; „ ik b;n zoo beangs-
ï, tigd. — „ Wacht Hechts no^ een kleen beet-
je," andwoordde paul. „ Daar zie ik twee
„ fchoone appelen, die wil ik nog eerst halen."
Paul haalde de appelen , en Mc ze juist in
zijn zak, toen, uit een nabi'zijnd boschje, ccne
fterke ftem riep: ,, Hebt gij nu uwe zakken
„ vol?" De jongens verfchrikten; en, na eeni-
ge QOgenblikken , toen zij ontvlieden wilden ,
liad de eigenaar van den tuin hen reeds gegre-
pen. Die man was reeds in den tiun geweest,
eer de jongens kwamen, en liad zich in dat
boschje verftokcn, op dat zij hem niet onrvvaar
mogten worden.
,, Zoek niet tc ontvlieden ! " zcide dc man tot
ROELOF, ,, want ik ken u zeer wel. — Ik wil
j, (lechts eerst dezen boef kastijden , die 'reeds
dikwijls in miinen tuin geweest is, cn gefto-
len heeft." Uit alle magt hieirw dc man op
PAUL los , met een buigzamen, maar fterken,
lazelaar-ftok; terwijl hij roelof -fteeds in het
oog hield. Paul viel voor "hem neder, cn bad
op het erbarmlijkfte, dat hij hem toch niet flaan
mogt. ,, Neen," zcide de man; ,, ik weet,
ïi ,, dat gij een booze fpitsboef zijt ! Gij moet er
5, gevoel van hebben! "
Z 4 Toen