Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
358 vkrontsciiüldiginoen.
99 hoort, wat zouden wij dan daar toch aan-
vangen?"
,, Wees niet dwaas," zeide paul; ,, dc man^
55 is des avonds nooit in den tuin; eu al kwam
5, hij nu aï eens, dan zulleji wij hem wel ont-^
komen. Eer dat hij de tuindeur openfluit,
,, zijn wij reeds voorlang wederom weg."
Roelof verlangde Iterk naar de blaauwe prui-
men cn de roode appels, die paul hem als zoo
ongemeen fchoon befchreef. — Het was intus-
fchen, als of hem iets van binnen toefprak:
5, Hct is onregt^ p.oklof! Doe het niet." Di:
zeide hij ook p.an p.-\ul. „ Paul!" zcidc hij.
5, het is toch een dieffl-ak Wij willen daar lie-
„ ver niet henen gaan! " Maar de godloozc
knaap wist roelof zulks uit het hoofd te pra-
ten, en zcide tot hem, dat dat alles (kchts ui
zijnen angst ontftond — de man had appclei
en pruimen genoeg ; cn het zou geen zoo bij
zonder kwaad zijn, als men hem eenigen daar
van ontnam; andere kinderen deden dat ook wel
Steeds was hct bij roelof , als of ieman
hem zeide: „ geloof dien knaap niet;" ma;
hij ging evenwel mede^ Met eene inwendige fu
dering kroop hij door het gat van dc heining
cn bij elk gedruisch, dat een vogel, of eei
kleene verheffing van wind, in de bladeren niua
t'