Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWAbS A Aï^ WE N^KLï. Syj
lis jongeling zoo vlijtig; cn toen hij'volwasfen
Aras,'had hij zich zeer'vele nutte kundigheden,
ngezameld. Zijn hart was ook niét flecht. Klaas
lad zeer bemind kunnen zijn, cn nogthands \Vas
lij het niet.
Op dc plaats, waarheen hij'zich, na den'dool
ijner ouderen, hegeven had, werd hij aanvang*
ijk door een iöder zeer geern gezien; men IcheeA
em hoog te achten ; men'verzocht hém dik*-
njls bij zich. Maar dat hield welhaast op, eri
iemand fcheen zich verder om hem tc be-
rcunen:
„ Heb ik dan," vroeg hij éénmaal een man^
ie het fteeds zeer wel met hem fchcen te heb-
en gemeend, „ heb ik dan hier iemand beleed
, digd? De menfchen zijn immers in het geheel
, niet meer zoo vcrtrouwlijk en vriendfchap Hjk
, jegens mij, als toen ik hier eerst aankwam." —
, Gij hebt niemand beleedigcl," andwoordde
em de man; „ maar, zoo gij het niet kwalijk
, nemen wilt , kan ik u wel zeggen, waarom
, men zich zoo vreemd van u houdt."
„ O, zeg het mijl zeg het mij! waardfte
vriend!" riep klaas; „ gij zult mij daardoop
zeer verpligten." — „ Nu dan," zeide de
ifli}, ,, gij hebt eene kleeue verkeerdheid over
, u, eene nietsbeduidende verkeerdheid, die gij
Z fi „ mis-