Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kleene vertrllingen, 43
ftad kwamen. „ Dwaas! " zeide de Kameeldrij-
ver , „ dat zal u niets baten, want waaruit zal
„ de regter toqh weten, wie van ons beiden de
„ regte is?"
In de naaste ftad ging de Koopman naar den
Regterf of Kadi, zoo als men hem, onder de
Turken, noemt, en beklaagde zieh over de ge-
welddadigheid van zijnen huurling. Dq Regter
deed het raensch komen , die intusfchen hard-
nekkig vasthield, dat hij de ware eigenaar, en
de andere kaerel, die een Koopman ziin wilde,
een bedrieger was, die hem door zulk eenen trek
van het zijne berooven wilde. Beide hielden zij
vast en beftendig ftaande , dat de koopwaren
hen toebehoorden,
Zegt mij nu eens, hoe zou de Kadi den reg-
ten eigenaar uitvinden?
„ Booswigt! " zeide de Kadi, tot den regten
Koopman, „ ga uit mijne opgen, zoo gij geene
„ betere bewijzen hebt." Treurig vertrok de
Koopman, wiens laatfte hoop, om zijne goede-»
ren terug te krijgen, nu verdwenen was. De
drijver ging met hem mede, en verheugde zich,
dat zijn boevenftiik hem zoo wel was gelukt.
Naauwlijks waren zij eenige fchreden van het
huis van den Kadi af, toen deze het venfter
opende, en riep: „ Kameeldrijver ! Nog een
,, woord! " De ware Kameeldrijver, die aan zulk
een