Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»WADE AAKWKNSELS. 353
dat de aap den beer zijnen kop bijkans afgebe-
ten had, zoo dat die kop nog Hechts aan een
VJeen lapje vel was blijven hangen; en op dez»
wijzt handelde zij met alle dingen.
Hare ouders baden haar zeer hartlijk, om die
dwaasheid te ftaken , en zij wilde ook weJ —
maar nu had zij zich die verkeerdheid zoo zeer
aangewend, dat zij dezelve naauwlijks meer be-
merkte. Ook wanneer zij het nog zoo vast voor-
genomen Had, geen onwaarachtig woord te fpre-
ken , en niets overdrevens voord te brengen,
was het evenwel reeds gefchied, eer zij nog
wist, dat zij haar voornemen verbroken had.
Langzamerhand werd lotje wegens deze ver-
keerdheid zoo bekend, dat men h.w lieglotje
begon te noemen, en, eenigen tijd na den dood
van hare ouders, had men liaren waren naam
bijkans vergeten , en noemde men haar flechts
nog bij dien bijnaam , ja vele menfchen riepen
haar zelfs, in gedachten, bij dien naam.
Toen deed het haar zeer leed , dat zij hare
Verkeerdheid niet reeds voorlang had afgelegd.
,, O ik zottin! " zeide zij dikwijls bij zich zel-
ve i ,, waarom heb ik mij ingebeeld, dat eene
,, verkeerdheid, wanneer men haar lang aan een
„ geoefend heeft, zich zoo ligt laat afleggen?"
Het arme meisje fchaamde zich zoo zeer, om
II. deel. Z zich