Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
S<0 ORDK, 2INDKLIJKHEIO,
had hooren vloeken, dan was hi] zelfs bang van
Jiem geworden. Hij had hem ook tot klauteren,
tot fpringen, en zelfs tot baden in den vijver,
»villen verleiden; maar in het begin had hij dat
alles niet gedaan, en nu wist hij zelf niet, hoe
hij daar toe gekomen was.
„ Zie, zoo gaat het," zeide zijn vader» „ al
„ wie dikwijls en vertrouwd met booze men»
,, fchen omgaat, kan , langzamerhand , veel
„ kwaads overnemen, zonder dat hij het weet,
„ hoe hij er aankomt. — Voorheen, lodewijk!
„ voorheen waart gij zulk een beminlijk kind;
„ maar wie kan u thands liefhebben? Dat komt
,, van den omgang met dien knaap. Te voren
5, kon ik u laten gaan, waarheen gij wildet,
j, maar nu moet ik u verbieden, om een enke-
„ len ftap, zonder verlof va:^ mij en uwe moe-
„ der, buiten het huis te doen; want zoo gij
„ meermalen met dien knaap verkeerdet, zoudt
„ gij het affchuuwlijkfte mensch worden."
LjOdewijks vader nam hem thands op het
jiaauwkeurigfte in acht. Geen ftap kon hij doen
zonder dat zijn vader het wist. Maar het kwa-
de, dat lodewijk zoo ligt aangeleerd had, was
niet even zoo ligt wederom afgeleerd. Lodes
WIJK had zijnen vader- wel beloofd, en ernftig
voorgenomen, zich te beteren; maar dit kostte
veel moeit]^, £er bij zich bezon, uitte hij
een