Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADB A ANWRNSRtS. 2i9
gen, deed hij het gèeh zi) hem verboden had-
den. Aan welk alles hij zich voorheen niet had
fchuldig gemaakt.
„ Maar'LODEWijK! LOOEWIJK! hoe verwilderd
„ zijt gij thands! " zeide zijn vader. „ Gq
,, wordt immers, van dag tot dag, ongemanier-
' ,, der en affchuuwlijker. Zeg mij toch eens,
„ van waar komt dat? Gij waart immers anders
,, zoo niet! " Lodewi|ks vader ondervroeg hem
op het fcherpfle, hij bad hem op het hartlijk-
fte, om toch te zeggen, hoe hij, in zoo kor-
ten tijd aan zoo vele ondeugende verkeerd-
heden kwam; maar dezelfde lodüwijk, die an-
ders zoo opregt en openhartig was, die voor
zijnen vader niets verzweeg, was en bleef ftom.
Zijn vader merkte naauwkeurig op, en toen
vond hij het fchielijk uit, hoe zijn zoon zoo
verergerd was. Een kwade jongen uit de buurt,
. had zich zoo bij lodewijk weten in te dringen ,
dat deze Heeds in des anders gezelfchap was.
Van dien jongen had lodewijk leeren fcheiden,
vloeken, fnoepen en kwaad aan anderen doen.
Zoo haast zijn vader nu achter dat alles
gekomen was , kon hij denzelven niets meer
daar van verzwijgen; Nu bekende hij, dat die
knaap hem, aanvanglijk, in het geheel niet had
behaagd, en hij gefchrikt had, als hij dien knaap
zoo had hooren fchelcten, ja wanneer hij hem
had