Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
345 OttOÈé SlNDELIjKHEtfi,
iS dan kan mch hét zoó terflond niet wederom
,, afleeren."
„ Daar heb ik, " Vóer Mijnheer waarman
voord, „ onder mijne oude fchoolvrienden een ,
j, die in een ftadje van dit land een ambt heeft ^
„ dat hein intUsfcheU flechts een paar honderd
guldens opbrengt. Holbeen heet hij. Die
heeft zich het leelijke fnuiven zoo aangewend ,
j, dat hij buiten ftaat is, om eenig Vverk te dóen,
zoo hij niet elk oogenblik een fnuifje neemt,
„ Zelfs des nachts moet hij fnuiven, en zijne
„ fnuifdoos ftaat fteeds op een ftoel voor zijn
bed. Gij moest de onrust Cens Éien, in vvel-
„ ke de man verkeert, als hij zijne doos eens
„ vergeten heeft, en zich op eene plaats be»
,, vindt, waar hij geen fnuiftabak te koop kry*
„ gen kan. Hij gaat dan zoo fuffend daarheen,
,, als een mensch, dié krankzinnig worden wil.
4, Hij hoort niet, wat mén hem zegt. Het ver-
i, maak van een gezelfchap kan hem niet Ver*
„ vrolyken; én geert beet fmaakt hem aan tJlfer.
„ Alle oogenblikken ftéekt hij de hand in den
i, zak, en trekt ze, met een verdrietig gelaat,
j, terug. Dikwijls doét hij met de Vingers, als
j, of hij fnoof, om zich daarmede ecnigermate
„ te redden. Kortom, er is mét den man vol-
j, ftrekt niets uit te vöeren, als hij zijne fnUif-
4, doos niet bij tkh heeft; hóe bruikbaar hg
« an-