Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
344 ORDE, ZINDKLIFKHKID,
„ nen korten tijd; maar men moet in zijne jeugd
,5 reeds een aanvang daarmede maken; want iioe
pe meer onze jaren toenemen, hoe bezwaarlijker
„ het wordt, AVilt gij u dienvolgends iets goeds
5, aanwennen, legt u dan, in uwen tegenwoor-
5, digen ouderdom, daarop toe; hoe ondermen
„ wordt, des te moeilijker wordt het."
C X X X V I I.
Jl^'iyade aamvenfcls. Mijnheer waarman.
Mijnheer waaurian had de gewoonte, dat hij
altijd met zijn ftoel achterover leunde, en zijn
lijf voorover boog, wanneer hij aan zijne tafel
zat, en fchreef; terwijl hij den voet ftijf tegen
het voetftuk van de tafel aanplakte. „ Ploe zou
„ ik toch in zulk eene houding kunnen arbei-
„ den?" vroeg hem'de Heer sparberg, een van
zijne vertrouwde vrienden. „ Ja, ik wilde, dat
„ ik het niet kon," andwoordde Mijnheer waar-
man; „ maar ik heb mij deze fatale manier vau
,, zitten zoo aangewend, dat ik geen regel fchrij-
„ ven kan , wanneer ik regtop zitten moet. —
„ Ik heb het mij, in mijne kindfche jaren, reeds
„ aangewend, en zou er thands veel geld om
„ geven, zoo ik het laten kon. Daar ik veel
„ zitten en fchrijven moet, is die houding voor