Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADÈ AANWENSat«.
j, zyn die jonge lieden, die gij op mijil kantoor
,, gezien hebt, die verftaan het zeer wel; of-
„ fchoon het hen, in den beginne, even vreemd
,, voorkwam, als thands aan u.'-'
,, Ach, wie zou toch zoo kunnen flapen, als-
i, de Postiljon daarvoor!" zeiden de kinderen,
geeuwende , toen zij, des avonds laat, wederom
terug reisden. „ Hij flaapt immers daar bijkans
,, even zoo goed op zijn paard, als wij het te
„ huis naauwlijks op ons bed kunnen doen." —
„ Dat komt alles van de gewoonte, " andwoord-
de de vader. „ Zulk een man moet des nachts
„ zeer dikwijls op vi'eg zyn. Dan leert dat lang-
,, zamerhand. Intusfchen," voer dè vader voord ,
„ is dat juist geene goede gewoonte; want de
,, Postiljon, eh Xvij, zouden een ongeluk daar-
,, van kunnen krijgen. Ik zal er een weinig op
„ pasfen."
Terwijl de vader zoo fprak, fl;iet het rijdtuig;
een weinig aan een fl:eèn, en de Postiljon ont-
waakte terftond, en dreef zijne paarden voord,
om fchielijker door te draven.
,, Vader! kan men zich dan aan alles gewen-
„ nen, waaraan men wil," Vroeg geertruid,
,, zoo dat het naderhand niet rtieer zuur valt? " —
„ Men kan dit althands aan zeer vele dingen-,"
andwoordde haar vader, ,, en aan meenige din-
„ gen kan men zulks, daar en boven, nog bin-
Y 4 „ nen