Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
§4® ©lOE, ïtNöaLIjKHEttf,
„ het hen niet eens invalt, dat het anders zou
„ Icunnen wezen."
„ Och , of wij toch ook zoo vroeg konde'n
„ leeren opftaan!" zeiden de kinderen. ,, Wel
j', zoo, " andwoordde hünhè moeder, „ als "dit
,, u ernst isj dan weet ik raad daartoe. Ik wil
,, u wel doen wekken. Maar het zal u, in den
,, aanvang, ongemaklijk voorkomen." Nameen-
den de kinderen, dat zij toch heden het bed ge-
feedlijk verlaten hadden : maar hunne moeder
bragt hen onder het oog, dat zij de rede daar-
van in hunne vreugde te zoeken hadden.
Hunne ouders hadden , in de gezegde ftad,
veel te bezorgen. Zij liepen daarom van de eene
ftraat naar de andere, en hunne kinderen liepen
met hen mede; Toén zij nu wederom aan het
huis van hunnen neef kwamen, bij wien zij hun-
nen intrek genomen hadden, gingen de kinde-
ren aanftonds zitten. „ Gij, jonge liédfen , zijt
,, vast moede ? " vroeg hun neef. ,, Regt liioe-
5, de, waarde neef!" andwobrddeh de kinde-
ren. „ Nu, dat is jiiist geen wonder," ver-
volgde hun heef. „ Gij zijt aan dat liaiihou-
„ dende rondloopen langs de ftraten hiêt ge-
„ wend. Maar, gijsbert ! al's gij fléchts bij mij
op het kantoor kom'é'n -^ilt, zult gij het wel-
„ haast leeren. Bij'kooplieden is er dikwijls,
„ den geheielen dag döi^r, iets te beftelléh. Daar
„ zi:n