Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T . KWADtt AANWfiNSKtfc 339
dompt cn walglijk, als bij een put, waarin het
Water ftinkend geWorden is. De venfterglazeu
waren zoo vol van olijdamp, dat men niet iu
ftaat was, om d^ar door te zien. De wanden
waren zwart berookt. Geen tafel of ftoel koB
men aangrypen, zonder vette vingers te krijgen;
en aan de mesfen en vorken, die op de tafcj
lagen, kon men nog het brood en de boter
van den vorigen dag ontdekken. De drinkgl??
^en, die daar nevens ftonden, hadden het voor-
komen , van in geene drie dagen gefpoeld te we?
zen; en zoo als alles er in dat vertrek uitzag,
zoo zagen de waard, en zijne kinderen, er ooJj
uit. Elk hunner had eene fmcerige muts op het
hoofd. Aan hunne klecderen fchenen zi.j, federt
een geruimen tijd , de vette vingers afgewischt
te hebben ; zoo glinfterden dezelven yan vettig^
heid, en hunne hemden, hun aangezigt, hunne
handen mogt men naauwlijks aanzien.
,, Moeder! wij hebben geen lust tot eten,"
zeiden de kinderen van vrouw leenderts;
„ vergun oi)s wederom naar buiten te gaan.'!
De moeder vergunde het hen, en ging zelve me«
de. ,, Het is immers daar binnen niet uit te
,, houden," zeide -zij. ,, Al mijn trek tot eten
„ is weg." En de kinderen verzekerden, dat
het hen evene<jns ging. Zij wachtten xlaarbuj»
ten, tot dat de voerman, die flechts een glas
. J y a ge-