Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KW/OK AANWSNSÏtt. 337
buiten, en nu bekeek zij ze nog naauwkeuriger,
dan te voren. Handen en gezigt waren zoo be-
norst, dat men de kleur daarvan naauwlijks on-
' ierkennen kon. De kleederen waren vol vet-
vlekken , en vol aarde. Op den halsdoek waren
eenige groote ftrepen van het fap der kerfen,
die zij gegeten hadj en hare ceinture was groen
van het gras, waarin zij zich had omgewenteld,
Henriette had den ganfchen namiddag flechts
aan haar fpel gedacht, maar niet aan haren op-
'chik, en de zindelijkheid.
„ En zoudt gij evenwel zoo mede willen eten?
morfig kind! " zeide hare moeder. „ Men
zou immers van u moeten walgen, als men
naast u zat!"
De arme Henriette! Terwijl al de overige
kinderen aan hunne tafel zoo vrolijk waren,
moest zij alleen blijven. Hare moeder deed haat
wel haar eten brengen; maar zij had geen kist
tot eten; door hare morfigheid had zij alle ver-
maak voor zich vernietigd. Bedroefd ging zij
eenen hoek zitten, en betreurde het, dat zjj
zich niet beter in acht genomen had.
Na het avondmaal kwam haar vader, en vond
zijne dogter nog zeer neergeflagen. „ Mijn lie-»
ve kind!" zeide hij; ,, mijn fmaak in het
eten is half verloren gegaan, om dat gij er
niet bij Avaartj en zoo als ik zie zijt gij ook
II. D^EL. Y „ niet