Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
33<5 OH DK, ZI NDE LIJ KHK IB,
dug. Zijne kinderen hadden, op lOBt van hunne
moeder, hunne beste kleederen moeten aantrek-
ken; en des namiddags kwamen al de vrienden
van Mijnheer wildeürg bij hem, en bleven er
op het avondmaal. Een ieder was vergenoegd,
fprak, lachte, en fchcrtste, en vooral de kin-
deren, en hunne kleene fpeelmakkers. Mevrouw
wiLDBURG had voorgenomen, om voor dat jonge
goed ook een regt vrolijken dag te maken; en
er was in de kamer, waar men-eten zou, een
afzonderlijke tafel voor de kinderen gedekt.
Wen zou juist aan tafel gaan zitten, toen men
bemerkte, dat de kleene Henriette er nog mis-
te. ,, Waar is toch Henriette?" vroeg een
ieder, toen zij juist binnen kwam treden. Eeni-
gen der gasten wilden haar vragen, waar zij ge-
weest was, toen hare moeder haar wat naauw-
keuriger bekeek. ,, Maar, Henriette!" zeide
zij, „ wat ziet gij er uit! Gij zult toch niet
„ onbefchaamd genoeg zijn , om met onze zin-
,, deliike kleene gasten aan eene tafel te willen
„ eten?"
Henriette werd bloedrood. „Moeder!"
zeide zij, „ lieve moeder....!" en daarmede
itak zij hare armen naar hare moeder uit, en
zag haar zoo biddend aan. ,, Ik beklaag u,"
zeide hare moeder; „ maar gij kunt onmooglijk
,, hier mede eten!" Zij voerde hare dogter naar
Uui.