Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
JCLEENE VERTELLINGEN. 41
„ met te zijn," andwoordde de Koning, ter-
wijl hij den foldaat naauwkeurig befchouwde.
5, Gij zijt immers nog vrij vet, en vol van aan*
3, gezigt." — „ O Heer!" andwoordde de fol-
daat, „ dat aangezigt ben ik mijnen waard nog
„ fchuldig."
61. Een mensch, die er voor bekend ftond,
dat hij nooit wederom betaalde, het gene hij ge-
leend had, ging tot zijnen nabuur, en bad, hem
eene kleene fom te leenen. Dc nabuur deed
het, en hield liet geld aanftonds voor verloren;
5, maar," dacht hij, „ ik ben immers dus voor
„ altijd van dien mensch af." Intusfchen kwam
dezelve na eenige weken, en betaalde. Een
korten tijd daarna begeerde hij op nieuw eenc
veel grootere fom van den anderen. ,, Neen,'*
zeide deze tot hem: „ ik laat mij flechts een-
,, maal bedriegen."
6a. Er was aan zekeren Heer des huizes een
zilveren lepel ontftolen, en, naar alle vermoe-
den, was iemand van zijn gezin de dief, maar
hij wist niet, wie. Nu ging hij naar een man,
die den naam had, dat hij zeer fchrander was,
cn bad hem, in zijn huis te komen, om de zaak
te onderzoeken. Dc man kwam ; het ganfche
gezin moest zich rondom eene groote ronde
tafel plïTatfen. Nu nam de man zoo vele ftroo-
halmen van eene gelijke lengte, als er perfoncn
C 5 wa-