Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kwade aabiwrifselg. 333
oen er een wagen over de ftraat rolde, en een
ostiljon op de " hor-en blies. Daar moest dirk
och bij wezen. — O welk eene vreugde! Het
vas een oom, wien dirk in een geheel jaar niet
jezien had. Het boek vloog dirk uit de han-
en; en hij ijlde, met zijne broeders cn .zusters,
en lieven oom te gemoet.
Al, wat er in huis was, juichte over de komst
^an dien oom. Men omarmde hem, hing hem
an zijn lijf, men voerde hem de trappen op.
, Nu," zeide oom, „ nu kan ik toch einde-
, lijk eens een halven dag bij u zijn. Ik heb
, veel overleg moeten bezigen, om zoo veel
, tijds te winnen — ik heb elk kwartiertje in
, acht moeten nemen — heden avond ga ik
, eerst verder ; 'tot zoo lang willen wij eens
, terdege met eikanderen praten. "
Oom kwam met geene ledige handen bij het
onge goed. Aan ieder fchonk hij een fraai pren-
enboek, cn eenig fpeeigoeden lekkers. Dc
cinderen lieten hem geene rust; hij moest in den
uin komen; hij moest hun plantfoen bekijken ;
lij moest eenigen van hunne bloemen aanne-
nen. Kortom, de geheele overige dag verliep
:oo fnel, als of het flechts een uurtje geweest
vare. Dirk dacht aan geene gefchiedenis.
Laat op den avond reed oom weg, hoe zeer
aen hem ook bad , om te blijven. „ Ik kan
„ niet