Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADK AANWENSELS« 31p
trijntje verfchrikte. Het was het houten
waschgereedfch^p, waarvan genoegzaam al de
hoepels afgefprongen waren, om dat het wel drie
dagen in de zon gedaan had, in plaats van in
het waschhok gebragt te worden. „ Katrijn-
5, tje!" zeide vrouw eerrijk, „ vergeet niet,
„ wat ik u gezegd hebl"
Vrouw eerrijk had bezoek gehad. Hare bes-
te Sakfifche kopjes en bakjes waren gebruikt,
en katrijntje moest ze wederom op derzelver
plaats brengen, maar zij zette ze eerst op eene
tafel in het huis neer. Daar ftonden zij wel
eenige uren. ,, Kling, khng, khng!" ging het
op eenmaal in het vertrek, waar die tafel ftond.
Men vloog daar heen — daar lag het fchoone
dozijn porcelein verbrijzeld op den vloer. Dc
hond \Vas op dc tafel gefprongen, en had het
er afgeworpen. ,, Kijk nu eens, katrijxtje!"
zeide vrouw eerrijk, „ bijkans daaglijks veroor-
,, zaakt gij mij een aanmerkiijk verlies; maar als
„ het nog eens gebeurt, zal ik woord houden!"
Katrijntje werd bleek en rood, en wederom
bleek, en keek de fchervcn treurig aan; maarzij
kon het gcbrokene daarmede niet wederom her-
ftellen.
„ Morgen aan dien dag, katrijntje! morgen
zult gij een ander verblijf zoeken !" zcide vrouw
Ei-RRijK, kort daarna, zeer misnoegd. De na-
X 5 la-