Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KWADE aanwensels. 317
hii eens naar een goed vriend gingj terwijl jan
zich overal kon vertoonen.
. Jan was juist "het tegendcél Van zijnen hto'eder
JOOST, Al wat hij bezat, had eene väste plaats,
waar hij het neerleide.; cn hij zou het. in het
donkere hebben kunnen vinden , zoo dit had
moeten wezen. Bemerkte hij aan eenig ftuk van
zijne kleeding een kleen gebrek , dan zeide hij
het aan zijne moeder, op dat het in tijds mOgt
kunnen worden verholpen. Boeken, pennen 'èn
ander fchrijfgerecdfchap , wist hij oogenbliklljk
te vinden, om dat hij alles juist daar plaatfte,
waar het behoorde. Slechts nu en dan floég
joost de handen eens aan ^ijn boeltje; en dän
was ook alles terftond in verwarring, \Vanneer
dc vader met zijne kinderen uitgaan wilde, dan
was JAN reeds voorlang met alles gereed , als
joost nog eerst zijnen hoed of z'ijne hanilfchoe-
nen zocht, en daarom niet zelden te huis blij^
ven moest. Jan ging op meenige kleine reis
mede, bij welke joost niet kon Worden mede-
genomen, om dat cr eene fcheurin zijn rok was,
of zijne fchoenen aan ftukken waren, zonder dät
hij cr voor gezorgd had, om ze wederom te doch
maken, O hoe veel tijd cn uitgaven, befpaarde
niet JAN, en hoe veel verdriet ontweck hij niet,
om dat hij ordelijk was!
X 4 CXXXII.