Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
OlDE, ZINDBLIJKHEID,
der JAN, van hunne ouders geheel nieuw gekleed
vvaren. Nu, joost!" zeide zijne moeder tot
hem, ,, pas wel op, gij krijgt niet weer een
„ pieuw kleedingftuk, voor dat uw broeder jan .
„ het zijne ook afgedragen heeft, al zoudt gij ook
,, gansch en al in gefcheurde lompen gaan; en
5, zoo gij, door onordehjkheid , iets aan uwe
„ boeken bederft, zult gij het uit uw zakgeld
5, moeten herflellen."
Gedurende de kersdagen nam joost zich wel
in acht; maar naderhand verviel hi.) wederom tot
zijne oude verkeerdheid. Hct fchoone prente-
boek, dat hij te Kersmis ten gefchenke bekomen
had, had hij naar al zijne kleene bekenden me-,
degcnomen, en , na eenige weken, wist hij niet
meer waar het Was. „ Gij zult het betalen,''
geide zijn vader; en joost moest zijne ganfchs
kleene fpaarbeurs, met den blanken nieuwen gul
den daarin, dien hij te Kersmis bekomen had,
afgeven, om het boek wederom te kunnen aan
fchaffen. O, dat'deed hem ?eer leed, want hi
wilde zich vele dingen voor dat geld koopen
Zijn lange broek was welhaast zoo verfleten
dat er nieuwe voorpanden in zouden hebbe
moeten komen; maar hij werd llechts gelapt; e
dat maakte zulk eene leelijke vertooning, dat zij
Vadgif }iera qergeng mede nemen kon, Wünnet
■ " l