Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
KW ADK AANWENSEL?; 395
Dan ééns had hij dit of dat boek vergeten, of
had hij het niet kunnen vinden. Nu eens had
hij het werk, dat hem opgegeven was, niet af-
gemaakt; en dan ontving hij van den meester,
in tegenwoordigheid van al de kinderen , een,
hard verwijt, of moest hij zelfs wel eens een
half uur aan de deur blijven ftaan, waarover hij
zich dan zeer fchaamde.
En hoe zag het er uit met den opfchik van
onzen joost? Zijne kleederen waren bijkans nooit
iitgeborsteld; en wanneer men flechts een wei-
lig daarop klopte, kwam er eene wolk van ^of
jit. Zijne koufen zaten dikwijls tot aan de
iuiiten vol flijk. Aan de vest ontbraken ge-
neenlijk verfcheidene knoopen, die hij niet we-
Icrom had laten daar aan naaijen; en in de ha-
^n hingen nog veren van den voorgaanden nacht.
,, Maar joost! hoe onordelijk ziet cr alles bij u
, uit!" Dit waren gemeenlijk de eerfte woor-
ien, waarmede hij ontvangen werd, wanneer liij
icns bij de bekenden zijner ouderen kwam.
Als hi.) cn zijn broeder, op denzelfden tijd,
lieuwe kleedcren of fchoenen bekomen hadden,
;oo waren de zynen nog veel eerder verfleteii,
)m dat hij er zoo flecht op toezag. Dus veroor-
aakte hij meenige onnoodigc uitgaven voor zijne
3udcrs.
liet was juist kersmis, toen hij en zijn broe-
X 3 der