Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
3aa ZEL^BEQWANOj
jcomt." Eii,iiog;thands was hans even zoo
misnoegd, wanneer, er eens, vooral in den.win-
ter, als het.weder en de wegen flecht waren,
eenige weken lang, flechts weinig volk kwam*.
D?n zeide hij, zeer mistroostig i ,, Hier zullen
„ wij,, ten laatfl:e., ons zplven kunnen opeten! "
Het.ganfche logement-houden fl:ond hem, na
verloop van eenige jaren, zoo tegen, dat hy zij-
nen ftand verkocht; vooral toen men al zeldza-
mer bij hem begon te logeren; naardien zijn
grommig en verdrietig beftaan een iegelijk tegen
de borst was.
„ Ik moet de zaak anders aanvangen,'* dacht
hij, en kocht zich in de-ftad een aardig huis,
met een netten tuin. ,, Nu, God geve," zqi-
de zijne vrouw, „ dat gij hier beter te vrede
,, zijn moogt;" mfiar hij,was het evenmin. Hij
wist hier wederom van verveling njct, wat hij
beginnen zou. Hij fliep des, morgens tot.agt of,
negen uren, om den tijd Hechts te dooden; cn,
daq maakte het al te lang, flapen hem reeds ver-
drietig. Dan ging hij uit, als het weder zulks
veroorloofde, en beklaagde zich, dat hij al die
dingen ., en wandejiwegen, reeds honderdmalcn
gezien had. Hij morde over de inwonexs.der
ftad, dat zij, geene goede kennis onderhielden;
cn evenwel was hij het, die hen , door zijne te
onvredenheid, en zyn eeuwig morren, van- zich"
ver-