Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
matiohkid, icnz.' 321
lijk mnaktcn. ,, Als liet zoo gaan moet, was
„ ik liever een zwijnhoeder!" riep hans.
Eindelijk kwam evenwel alles tot ftand; maar
de vrouw van onzen hans had het meeste daar-
aan moeten doen. Nu was hans ongetwijfeld
vergenoegd? Hij zeide althands tot zijne vrouw,
dat hij nu regt vergenoegd zijn wilde. „ Nu,"
dacht hans, ,, hebt gij verder niets te doen,
dan den ganfchen dag met uwe pijp rond te
loopen, cn het oog een weinig op alles te
houden!" Maar hij bedroog zich. Nu eens
wxrd hij, des nachts, in zijnen fiaap geftoord,
wanneer er volk kwam. Dan eens moest hij,
gedurende den dag, hier en daar zijn; vooral
wanneer cr veel volk was; het geen dikwijls ge-
beurde, om dat het logement aan een weg gele-
gen was, die veel werd bereisd. Nu eens klaag-
den de gasten, dat het bier zuur, en de gene-
ver flecht was; en dan eens keven zij met hem
over de rekeningen, die zij betalen moesten.
Daarbij kwam, dat hij fteeds verdriet aan knech-
ten en meiden zag, die hem bedrogen, of huii
werk niet ordelijk verrigttcn. „ Ach ! gceu
mensch op aarde kan het zoo kwaad hebben,
„ als ik," zcide hans dikwijls in eene opbrui-
ling van te onvrcdenheid. ,, Dat is immers eene
„ onrust, en een gewoel, den ganfchen dag en
5, nacht door, dat men niet tot zich zeiven
II. DEEL. X „ komt."